Information

Vägrenarna skall hållas klippta och välskötta.
Tänk även på att grenar runt om din tomt ej skall hänga över vägen
Parkering skall normalt ej ske på vägarna. Får endast ske vid speciella tillfällen.

Individuellt uppsatta väghinder t.ex. blomlådor skall utföras i samråd med grannar och med hänsyn till att större och tyngre fordon t.ex. brandkår och sopbil kan komma förbi utan att skada vägkropp vid sidan av vägen. Om väghinder monteras skall det vara 3 m fri väg samt 10 m mellan hinder.

Skador på vägarna, till exempel efter hög belastning av tunga fordon, repareras av föreningen på bekostnad av den fastighetsägare vars aktiviteter orsakat skadorna.