Arbetsdagar 25 April & 2 Maj

Idag genomförs årets första arbetsdag i hamnen. Nästa tillfälle blir 2 Maj. Berörda att medverka vid arbetsdagarna är informerade sedan tidigare. Vi sammankallar alltså inte alla medlemmar utan går i turordning utifrån vilken bryggplats man har.
Enligt den nya rutin vi började med förra året. Nästa år eller tillfälle skickas inbjudan till nästa brygga/bryggor osv. Så det blir rättvist för alla.

//Styrelsen

Publicerat

i

av

Etiketter: